home
authentieke acupunctuur
nldk
 
 
 
Acupunctuur
Johan Schuiling
Johan Schuiling

Acupunctuur, wat is dat?
Een heel begrijpelijke vraag! Een goede vraag ook, want, voordat u beslist naar een acupuncturist te gaan, is het verstandig als u zich vast wat heeft georiënteerd. Daarom leggen we u in deze text graag een en ander uit over acupunctuur. Als u een beetje weet wat u van deze methode kunt verwachten, is het vast niet zo moeilijk meer om de stap te maken. Het kan namelijk heel goed zijn dat acupunctuur voor uw klachten de oplossing blijkt te zijn.

Acupunctuur, nog ouder dan de weg naar Rome.
Nog voordat onze jaartelling begon, werd er in China al gewerkt met acupunctuur om allerlei ziekten en kwalen te behandelen. De dokters die zich met acupunctuur bezig hielden, schreven al hun bevindingen trouw op. Nu nog altijd maken moderne acupuncturisten gebruik van deze eeuwenoude kennis. Met succes!

Even voorstellen: Yin en Yang, een onafscheidelijk duo.
U heeft vast wel eens gehoord over Yin en Yang. Waarschijnlijk kent u ook het symbool wel, maar weet u niet wat het precies betekent. Volgens de Chinese overlevering is de wereld uit twee oerkrachten ontstaan. Oerkracht Yin staat voor duisternis, koude, het statische, depassiviteit en het vrouwelijke. Oerkracht Yang daarentegen staat voor warmte, licht, kracht, dynamiek en het mannelijke. Yin en Yang kunnen niet zonder elkaar bestaan; ze vormen als het ware een twee-eenheid. Alle levende organismen hebben deze twee oerkrachten in zich, dus ook de mens. Ook u. Zolang die twee oerkrachten netjes met elkaar in everwicht zijn, voelen we ons gezond en prettig. Zowel geestelijk als lichamelijk. Maar soms raken die twee wat uit balans. Soms omdat Yang de overhand krijgt, soms omdat Yin de overhand krijgt. Door zo'n verstoring van de balans gaan we ons onprettig voelen en kunnen we ziek worden.

"Als je ziek bent, ga je toch gewoon naar de dokter", zult u nu kunnen zeggen.
Terecht, want de dokter is er om ziekten te genezen. Vaak met een pil, poeder of drankje. Maar soms helpen al die pillen, poeders en drankjes niet. Dan blijft uw hoofdpijn zeuren, dan blijft uw pijn in de rug u parten spelen, dan blijven uw nare astma-aanvallen terugkomen, dan blijven die akelige angsten uw leven beheersen...
In veel van die gevallen kan de acupuncturist u helpen. Want hij of zij zal zijn behandeling erop richten de natuurlijke balans tussen Yin en Yang weer te herstellen.

Een ingewikkelde theorie.
De acupunctuur gaat uit van een heel anders mensbeeld dan de 'gewone' dokters. Daarom is het belangrijk dat u een klein beetje begrijpt van de theorie achter acupunctuur. In ons lichaam bevinden zich onzichtbare banen waarlangs de energieën Yin en Yang lopen. Elk van die banen hoort bij een bepaald orgaan, bijvoorbeeld de lever, het hart, de maag of de nieren. Die onzichtbare banen noemen we meridianen. We hebben er talloze van, die symmetrisch links en rechts door ons lichaam lopen.
Alle meridianen bij elkaar vormen eigenlijk een netwerk van energiegeleiders. Op dat netwerk liggen alle acupunctuurpunten. Elk van die punten staat in contact met een orgaan of met een bepaalde functie. Als u gezond bent, zijn al uw energieen in balans. Bent u niet gezond, dan kan de acupuncturist met behulp van naalden bepaalde energieen afremmen of juist stimuleren.

Met behulp van naalden zelf uw pijnstillers maken.
Dat klinkt raar, maar het is waar! Als de naalden in de nodige acupunctuurpunten zijn aangebracht, veroorzaken zij prikkels. Die prikkels gaan via zenuwbanen naar het ruggemerg. U kunt uw ruggemerg beschouwen als een telefoonkabel, die de prikkels naar de hersenen stuurt. In de hersenen worden de prikkels 'vertaald' in bepaalde chemische stoffen die op hun beurt als een soort boodschappenjongens in uw lichaam aan het werk gaan. Onder die boodschapenjongens vallen ook zogenaamde endorfinen en dat zijn stoffen die pijn kunnen blokkeren.

Dat klinkt wel leuk, maar die naalden blijven toch griezelig.
Die naalden zijn veel minder griezelig dan ze op het eerste gezicht lijken. Vraagt u maar eens aan uw acupuncturist of u zo'n flinterdun naaldje mag bekijken, dan zult u zien dat het in niets lijkt op een injectienaald.
Als de naald wordt ingebracht ervaart u wel een kort prikkend gevoel, maar pijnlijk kunt u dat niet noemen. Zit de naald erin en brengt de acupuncturist hem wat dieper tot precies in het acupunctuurpunt, dan zullen de meeste mensen een soort schokje of tintelend gevoel ervaren, het zogenamde 'Qi-gevoel'. 'Qi' is het chinese woord voor energie.

En als de acupuncturist nu misprikt?
U mag ervan uitgaan dat de acupuncturist, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, een vakman of -vrouw is met een zeer goede opleiding. Bovendien is de ligging van de punten zo nauwkeurig omschreven dat u voor misprikken niet bang hoeft te zijn.

De naalden moeten wel even blijven zitten.
Afhankelijk van de klacht moeten de naalden er korter of langer in blijven zitten. Dat kan 10 minuten zijn, maar ook wel een uur. Bij kinderen worden de acupunctuurpunten alleen geprikt en de naalden er direct weer uitgehaald. Erin en eruit dus. Bij ooracupunctuur kan ook gebruik gemaakt worden van 'verblijfsnaaldjes' of korreltjes die zelfs wel een week kunnen blijven zitten.

Wanneer kan acupunctuur helpen?
De Wereldgezondheids Organisatie beschrijft meer dan vijftig aandoeningen waarbij acupunctuur kan helpen. Daaronder vallen vele soorten pijnen, allergieën, longklachten en darmklachten, maar bijvoorbeeld ook overgangsklachten, slaapstoornissen, oorsuizen, verslavingen en psychische problemen.
De lijst van klachten en aandoeningen die met acupunctuur bestreden kunnen worden is te groot om helemaal op te sommen. Wanneer u vragen heeft m.b.t. een specifiek klachtenbeleeld, dan kunt u deze stellen aan een N.V.A.-acupuncturist, belast met de patiëntenvoorlichting.

Is acupunctuur wel verantwoord?
Hier kunnen we volmondig 'ja' op zeggen. Natuurlijk zijn er nog altijd mensen die denken dat acupunctuur een trend is die 'toch wel niet zal helpen'.
Alternatieve geneeswijzen hebben voor veel mensen een negatieve klank en dat geldt helaas ook nog wel eens voor acupunctuur. Dat is jammer, want acupunctuur kan voor velen een uitstekende aanvulling zijn op de 'gewone' gezondheidszorg. Daarom is het zo belangrijk dat u goed geinformeerd bent over de reële mogelijkheden van deze methode. Soms kan de 'gewone' dokter u niet van uw klachten afhelpen, maar de acupuncturist wel.
Natuurlijk is de acupuncturist geen wonderdokter. Een aantal mensen raakt ook bij de acupuncturist niet van hun klachten af.
Daar staat tegenover dat het grootste deel van de mensen die zich met acupunctuur laten behandelen, wel van hun klachten afkomen.

Bij de acupuncturist bent u in goed opgeleide handen.
Bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur zijn goed opgeleide acupuncturisten aangesloten. Deze vereniging staat garant voor betrouwbare acupuncturisten die naast een opleiding op westers medisch gebied ook een degelijke opleiding in de acupunctuur hebben gevolgd. Om de kwaliteit op peil te houden, stelt zij onder andere nascholing verplicht en hanteert zij strenge normen ten aanzien van hygiëne en steriliteit. Ook zijn de aangesloten acupuncturisten verplicht zich te houden aan de regels voor Ethiek en Tuchtrecht. De N.V.A. houdt streng toezicht op het naleven ervan. Mocht u toch een klacht hebben dan kunt u dit schriftelijk melden bij de onafhankelijke Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB), Postbus 1319, 3800 HB te Amersfoort; deze commisie zal uw klacht altijd uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.

website (c)opyright definite design & datasystems