home
authentieke acupunctuur
nldk
 
 
 
Authentieke acupunctuur
Johan Schuiling
Johan Schuiling

Authentieke acupunctuur is een vorm van geneeskunst welke zijn oorsprong vindt in het oude China, zo’n 4000 jaar geleden. In oude tijden werd acupunctuur vooral gebruikt om mensen gezond te houden. Met acupunctuur wordt gewerkt aan de energiebalans in het lichaam. Door invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden, milieuvervuiling en van binnenuit, bijvoorbeeld sterke emotionele omstandigheden, kunnen er verstoringen in de balans ontstaan. Als deze verstoring langdurig aanhoudt of heel intens is, kan zich een lichamelijke klacht ontwikkelen. In onze westerse samenleving moeten we veel en leiden we over het algemeen een jachtig bestaan. Dit kan er toe leiden dat zich klachtenpatronen ontwikkelen en emotionele verstoringen optreden.Met behulp van acupunctuur kan deze balans beïnvloed worden. Veel klachten kunnen behandeld worden met acupunctuur en het is daarbij altijd belangrijk om naar de reden van de energieverstoring te kijken. Dit kunnen werkomstandigheden zijn, maar ook verkeerde voeding of problemen op het sociale vlak. Als een klant in de praktijk komt, wordt een intake gedaan en vervolgens in overleg met de klant een behandelplan opgesteld.

De methode waarmee in mijn praktijk gewerkt wordt, is een oude manier van behandelen die in de tijd van Mao verboden werd, omdat het de mensen te veel naar hun eigen individualiteit toebracht.


Ren Mai

Echter wat gezondheid betreft is ieder mens uniek en dat vraagt elke keer een op het individu gerichte benadering. Met deze manier van behandelen zou je kunnen zeggen dat het de energie naar het centrum brengt waardoor alles wat daarmee niet in overeenstemming is, losgelaten kan worden. En dat reikt verder dan alleen de fysieke dysbalans. Omdat er direct gewerkt wordt aan de oorzaak van de dysbalans worden er weinig naalden gebruikt, meestal drie tot vijf per behandeling. Dit in tegenstelling tot het aantal naalden dat gebruikt wordt bij de traditionele acupunctuur (T.C.M.). Daarnaast is de frequentie van behandelen als de klacht het toelaat, eens in de twee tot vier weken. Dit om het lichaam de gelegenheid te geven de behandeling te laten beklijven.

website (c)opyright definite design & datasystems