home
authentieke acupunctuur
nldk
 
 
 
Akupunktur
Johan Schuiling
Johan Schuiling

Akupunktur, hvad er det egentlig?
Det er et forståeligt spørgsmål, men også et godt spørgsmål. Det er nemlig klogt at orientere sig om hvad du kan forvente dig af metoden før du tager til en akupunktør.

Akupunktur er endnu ældre end vejen til Rome
Allerede inden vores tidsregning anvendte man i Kina akupunktur. Med hjælp fra nedskrevet materiale fra den tid anvendes denne ældgamle viden af nutidens akupunktører.

Yin og Yang: en uadskillelig par
Ifølge kinesiske overbevisning er verden skabt af to urkræfter. Urkraften Yin står for mørket, kulde og kvindeligheden. Urkraften Yang står for varmen, lyset, kraften, dynamikken og mandligheden. Yin og Yang kan ikke bestå uden hinanden. Alle levende organisme, altså også mennesker, har disse to urkræfter i sig. Når de er i balance føler vi os sunde, raske og godt tilpas.. Sommetider er de ude af balance og så føler vi os utilpasse og vi bliver måske syge.

Til lægen?
Lægen hjælper mennesker med at blive sunde og raske. Desværre lykkedes det ikke altid. I så fald er det muligt at akupunktur kan hjælpe dig, netop fordi akupunktøren kan genoprette den naturlige yin-yang balance.

En indviklet teori
Akupunktøren går ud fra en hel anden menneskeopfattelse end den almindelige læge. Derfor er det vigtigt at du forstår en lille smule fra akupunkturteorien. I vores krop er der usynlige baner hvor energierne Yin og Yang er til stede. Hver bane hører til et organ, f.eks. nyrerne, hjertet, maven eller leveren. De usynlige baner kalder vi for meridianer. Vi har mange meridianer; de befinder sig symmetrisk til højre og til venstre i vores krop. Alle meridianer danner sammen et netværk fra energiledninger. På dette netværk ligger alle akupunkturpunkterne. 
Hvert enkelt punkt står i forbindelse med et organ eller med en bestemt funktion. Hvis du er sund og rask, er dine energier i balance. Er du derimod syg eller svækket, kan akupunktøren ved hjælp af nåle dæmpe eller forøge energien i de enkelte områder..

Nåle kan virke smertestillende.
Når nålene er anbragt på akupunkturpunkterne, forårsager de en stimulering, der via nervebanen går til rygmarven. Via rygmarven går stimuleringen til hjernen, hvor de omdannes til kemiske stoffer, der arbejder i kroppen. Til disse kemiske stoffer hører også endorfiner, hvilket er de stoffer der kan blokere smerte..

Autentisk akupunktur
Autentisk akupunktur er en form for medicin der finder sit udspring i det gamle Kina for omkring 4000 år siden.

Også dengang anvendte man akupunktur først og fremmest for at holde mennesker raske. Påvirkninger f.eks. fra vejret, miljøforurening, et stresset arbejdsliv eller stærke sindsbevægelser kan forstyrre energibalancen i kroppen. Er forstyrrelsen alvorlig eller står den på igennem længere tid, er der risiko for at den udvikler sig til en kropslig sygdom. Med hjælp fra akupunktur kan energibalancen repareres. Under behandlingen søger akupunktøren årsagen til sygdommen og der udarbejdes en behandlingsplan, sammen med patienten.

Er nålene ubehagelige?
Nålene er ikke så ubehagelige som de ser ud til. Nålene er nemlig meget tynde. Når nålen bliver stukket ind, føler man et kortvarigt prik men det er ikke smertefuldt. Når nålen sidder inde i huden, og akupunktøren prikker den dybere som en del af behandlingen, mærker de fleste en lille rystelse eller snurren. Det er den såkaldte ’qi-følelse’. Qi er der kinesiske ord for energi.

Og hvad når akupunktøren prikker forkert?
Du kan være sikker på at de akupunktører som er medlem af Danske forening for akupunktører, har gennemført en grundig uddannelse. Derudover er punkternes beliggenhed beskrevet så præcist at akupunktøren ikke kan prikke forkert.

Nålene skal blive i kroppen for kort tid
Afhængig af behandlingen skal nålene blive i kroppen for en kortere eller længere periode. Det kan være 10 minutter, eller i nogle tilfælde 20 minutter. Ved børn bliver nålene i de fleste tilfælde ikke i kroppen efter prikket. I tilfælde af øre-akupunktur kan akupunktøren bruge specielle nåle som bliver i huden i op til en uge.

Hvornår kan akupunktur hjælpe?
Verdens sundheds organisation beskriver mere end 50 sygdomme hvorved akupunktur kan hjælpe. Som et par eksempler kan der nævnes smerter, allergier, lunge-, tarm-, overgangsproblemer, søvnforstyrrelser, misbrug og psykiske problemer.

Min metode
Metoden jeg arbejder med i min praksis, er en gammel behandlingsform, som blev forbudt i Mao’s tid, med den begrundelse at den ledte mennesket for meget til deres egen individualitet. Imidlertid er hvert menneske unik hvad angår dets sundhed og det kræver altid en behandling der er tilpasset til  det enkelte menneske/individet, både legemligt og psykisk For at behandle ubalancen hos patienten, anvender jeg mellem 2 til 5 nåle i behandlingen. I den traditionelle akupunktur bruges der som regel et større antal nåle. Behandlingsfrekvensen er, hvis sygdommen tillader det, en gang om ugen i mellem to til fire uger. Derved har kroppen mulighed at arbejde med behandlingen.

website (c)opyright definite design & datasystems